fbpx

The Copier Guy

Peralatan Pejabat Dalam Perakaunan & Pengiraan Cukai


Peralatan Pejabat Dalam Perakauanan & Pengiraan Cukai

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan secara meluas peralatan pejabat (terutama Mesin Fotostat) dalam perakaunan, perbezaan antara bekalan pejabat dan peralatan pejabat, dan jenis peralatan pejabat yang penting.

Peralatan Pejabat Dalam Perakaunan

Peralatan pejabat secara ringkas boleh ditakrifkan sebagai alatan, mesin, dan perabot yang diperlukan untuk menjalankan tugas seharian di pejabat.

Walau bagaimanapun, dalam perakaunan, peralatan pejabat mengambil definisi yang lebih khusus. Peralatan pejabat dalam perakaunan merujuk kepada sebarang aset jangka panjang yang digunakan untuk menjalankan tugas pentadbiran atau aktiviti di pejabat.

Peralatan Pejabat Dalam Kunci Kira-kira

Kunci kira-kira memaparkan jumlah aset syarikat dan cara aset dibiayai.

Untuk memahami sepenuhnya klasifikasi peralatan pejabat yang terdapat dalam kunci kira-kira, kita mesti terlebih dahulu memahami maksud istilah aset tetap.

Aset tetap boleh ditakrifkan sebagai aset ketara jangka panjang yang dimiliki oleh sesebuah bisnes. Bisnes itu menggunakannya untuk menjana pendapatan dan ia tidak mungkin dijual dalam tempoh 12 bulan atau bertukar dengan cepat menjadi tunai. Aset tetap termasuk tanah, bangunan dan peralatan.

Setelah memahami apa itu aset tetap, ambil perhatian bahawa kunci kira-kira biasanya mengklasifikasikan peralatan pejabat sebagai aset tetap jangka panjang yang menyusut nilai berikutan hayat bergunanya.

Beberapa contoh peralatan pejabat yang paling biasa ialah komputer, perabot, mesin fotostat, mesin faks, pencetak, dll.

Adakah Peralatan Pejabat Satu Perbelanjaan Atau Aset?

Peralatan pejabat boleh ditakrifkan sebagai akaun aset tetap di mana kos pemerolehan peralatan pejabat akan disimpan. Ia boleh dikategorikan kepada aset tetap, aset tidak ketara atau aset lain.

Ia juga dikategorikan sebagai akaun aset jangka panjang kerana kos aset yang dijejaki atau direkodkan di dalamnya dijangka disimpan selama 12 bulan atau lebih daripada satu tahun. Pembelian yang dibuat diiktiraf sebagai pelaburan jangka panjang dan berkemungkinan besar akan turun nilai atau susut nilai sepanjang hayatnya.

Jadi, secara ringkasnya, peralatan pejabat diklasifikasikan sebagai sama ada aset tetap atau aset jangka panjang dengan nilai yang semakin susut. Ia tidak boleh dikelirukan atau disalah anggap sebagai perbelanjaan peralatan pejabat.

Sementara itu, perbelanjaan peralatan pejabat ditakrifkan sebagai kos yang untuk mengekalkan dan mengendalikan peralatan pejabat tersebut. Ia biasanya dikategorikan di bawah klasifikasi perbelanjaan jualan, am dan pentadbiran dalam penyata pendapatan.

Perbezaan Antara Bekalan Pejabat Dan Peralatan Pejabat

Biasanya terdapat kekeliruan mengenai perbezaan antara peralatan pejabat dan bekalan pejabat. Perbezaan utama antara keduanya adalah materialiti (iaitu signifikannya dalam bisnes).

Aset yang boleh digunakan dalam tempoh setahun dan kurang signifikan diklasifikasikan sebagai bekalan pejabat. Ia juga diakui sebagai perbelanjaan perniagaan apabila mengira pendapatan bersih.

Bekalan pejabat terdiri daripada item yang biasanya anda akan gunakan semasa menjalankan tugas berkaitan bisnes dan perlu diisi dengan kerap. Beberapa contoh bekalan pejabat termasuk kokot (staples), dakwat, pakaian seragam, aksesori meja, pen, alat tulis, kertas, dsb.

Sementara itu, terdapat pelbagai peralatan pejabat yang mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya setahun. Ia juga terdiri daripada aset jangka panjang yang digunakan dalam menjalankan tugas dan aset yang diperlukan di pejabat.

Beberapa contoh peralatan pejabat termasuk mesin fotostat, mesin faks, komputer, pencetak, terminal, dsb.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa bekalan pejabat biasanya dikumpulkan dengan perabot pejabat dan oleh itu mungkin direkodkan secara berbeza daripada peralatan pejabat.

Jenis Keperluan Peralatan Pejabat

Terdapat senarai peralatan yang boleh diklasifikasikan di bawah peralatan pejabat, daripada mesin fotostat ke komputer dan mesin faks. Oleh itu, tugas mengenalpasti pelbagai jenis peralatan pejabat dan klasifikasinya bukannya tugas tidak mudah.

Sehubungan itu, kami telah membahagikan pelbagai peralatan pejabat kepada 3 kategori di bawah.

Kami telah menyediakan senarai keperluan dalam peralatan pejabat dan memasukkannya ke dalam 3 kategori untuk memudahkan anda. Kami telah menyenaraikan jenis utama peralatan pejabat di bawah.

Kelengkapan Komputer

Beberapa peralatan pejabat yang termasuk dalam kategori ini termasuk komputer meja, komputer mudah alih seperti komputer riba, iPad, kerangka utama komputer, terminal yang disambungkan dengan komputer mini dan kerangka utama.

Peralatan seperti pencetak, mesin fotostat, projektor untuk pembentangan, kamera digital, mesin lamina, pengimbas dokumen, kabel untuk menyambungkan peranti ke komputer serta mesin pencincang kertas untuk melupuskan maklumat sensitif dan sulit semuanya termasuk dalam kategori ini.

Peralatan Komunikasi

Ini terdiri daripada peranti yang membantu komunikasi dalam pejabat, seperti telefon, mesin faks, mesin imlak (mesin dikte), mesin menjawab, fon telinga Bluetooth, peranti selular atau telefon pintar dan perakam pita.

Peranti seperti rakaman video, televisyen atau monitor paparan dan projektor komputer untuk pembentangan/mesyuarat juga tergolong dalam kumpulan ini.

Peralatan Pejabat Am

Ini adalah kategori terakhir dan ia terdiri daripada semua peralatan lain yang tidak termasuk di bawah kategori yang disebutkan sebelum ini. Ia termasuk peralatan seperti kabinet fail untuk penyimpanan salinan dokumen, meter pos untuk memproses mel keluar, pembuat label untuk keperluan penyimpanan, papan putih untuk mesyuarat dan ilustrasi, dan banyak lagi.

Peralatan pejabat tidak terhad kepada item yang dinyatakan dalam senarai di atas. Senarai ini hanyalah panduan untuk membantu anda dalam proses klasifikasi peralatan bisnes anda.

Sewa Mesin Fotostat Dalam Perakaunan

Sebelum kita mengenal pasti di mana penyewaan mesin fotostat dikelaskan dalam perakaunan, kita perlu terlebih dahulu memahami perbezaan antara sewaan dan pajakan.

Terdapat sedikit perbezaan antara penyewaan mesin fotostat dan pajakan. Kedua-dua penyewaan dan pajakan biasanya termasuk kos penyelenggaraan mesin tersebut. Sesetengah bisnes sering merujuk “pajakan” sebagai “sewaan jangka panjang”.

Oleh itu, perbezaan utama yang boleh dikenal pasti antara penyewaan dan pajakan ialah penyewaan adalah untuk tempoh yang singkat, manakala pajakan adalah untuk tempoh yang panjang. Jadi sewa adalah sesuai apabila anda memerlukan mesin fotostat untuk jangka masa yang singkat seperti konvensyen (juga dipanggil sewa mesin fotostat jangka pendek).

Dalam perakaunan, kedua-dua sewa mesin fotostat dan pajakan dianggap sebagai perbelanjaan kepada bisnes anda. Tetapi, pajakan mesin fotostat juga dianggap sebagai liabiliti kerana pembayaran adalah untuk tempoh yang panjang.

Apabila anda menyewa mesin fotostat anda melebihi 1 tahun, ia merupakan pajakan dan bukan sewa.

Cara Memasukkan Kos Pajakan Fotostat Dalam Perakaunan

Apabila anda menandatangani pajakan mesin fotostat pejabat, ini bermakna anda perlu membuat pembayaran bulanan sepanjang tempoh pajakan. Pembayaran yang disebutkan di atas adalah liabiliti pada akaun anda kerana ia adalah perbelanjaan yang harus dibayar secara tetap.

Pengakuan perbelanjaan yang sewajarnya adalah penting untuk penyimpanan akaun dan rekod cukai yang tepat. Pajakan peralatan pejabat biasanya dikategorikan sebagai nota perlu bayar.

Berikut adalah langkah-langkah untuk memasukkan kos pajakan mesin fotostat anda dalam akaun:

Langkah 1

Pertama, pastikan jumlah yang perlu dibayar pada pajakan bulanan.

Langkah 2

Seterusnya, masukkan baki jumlah pajakan ke akaun “Nota Belum Bayar” selepas menolak bayaran bulanan yang telah dibayar.

Langkah 3

Debit amaun baki jumlah pajakan, dan bayaran bulan ini ke akaun “Perbelanjaan Pejabat”.

Langkah 4

Kemudian kreditkan akaun peralatan pejabat untuk jumlah penuh seluruh tempoh pajakan.

Langkah 5

Akhir sekali, kreditkan akaun “Nota Belum Bayar” dan debit akaun “Perbelanjaan Pejabat” dengan amaun bayaran bulanan.

Cukai Ke Atas Peralatan Pejabat

Selalunya terdapat lebih daripada satu cara untuk mengenakan cukai ke atas peralatan pejabat. Levi cukai ke atas peralatan pejabat adalah bergantung kepada peraturan percukaian kerajaan di negara anda.

Peralatan pejabat boleh dikenakan cukai melalui 2 cara berikut:

  • Apabila peralatan pejabat dijual, ia boleh dianggap sebagai jualan dan cukai jualan boleh dikenakan ke atas jualan tersebut.
  • Dalam keadaan tertentu, cukai harta boleh dikenakan ke atas peralatan pejabat tersebut.

Apabila susut nilai atau penurunan nilai peralatan pejabat untuk pengiraan cukai, peraturan-peraturan tertentu perlu dipatuhi dengan teliti. Kaedah yang digunakan untuk susut nilai atau penurunan nilai mestilah mengikut kod cukai dan peraturan yang ditetapkan Lembaga Hasil Dalam Negara (LHDN).

Adakah Pembaikan/Penyelenggaraan Kelengkapan Pejabat Satu Perbelanjaan?

Pembaikan dan penyelenggaraan peralatan pejabat dianggap sebagai perbelanjaan, tidak kira berapa besar kos itu.

Sebarang perbelanjaan besar yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi peralatan pejabat akan dimasukkan sebagai aset dan disusutkan nilainya secara beransuran sepanjang jangka hayat peralatan tersebut.

Ringkasan

Kesimpulannya, peralatan pejabat dalam perakaunan secara amnya dilihat sebagai aset jangka panjang atau aset tetap dengan nilai yang menyusut dari semasa ke semasa. Dan semua kos yang dibelanjakan untuk mengekalkan prestasinya dianggap sebagai perbelanjaan dalam perakaunan.

Oleh itu, anda harus memanfaatkan sepenuhnya faedah cukai apabila boleh.

Jika anda ingin menyewa atau pajak mesin fotostat untuk mendapatkan faedah cukai, The Copier Guy menawarkan pakej sewa mesin fotostat yang kompetitif, sama ada anda berada di KL atau Selangor.

Hubungi kami sekarang untuk mengetahui lebih lanjut tentang pakej kami!

the copier guythe copier guythe copier guy
Get A Quote